سوره یاسین

评分: 4.4/5 (11 votes)

❤️ 喜爱

سوره یاسین

Surah Yasin音频翻译

سوره یس سی و ششمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء ۲۲ و ۲۳ قرآن جای گرفته است. این سوره چون با حروف مُقَطَّعهٔ «یاء و سین» آغاز شده، به این نام مشهور است. طبق روایات، سوره یس یکی از بافضیلت‌ترین سوره‌های قرآن است، تا آنجا که قلب قرآن لقب گرفته است. سوره یس به سه اصل دین توحید، نبوت و معاد می‌پردازد و درباره زنده‌شدن مردگان و سخن‌گفتن اعضای بدن در قیامت سخن می‌گوید. همچنین داستان اصحاب قریه و مؤمن آل‌یس در این سوره آمده است.

در روایات، فضایل زیادی برای قرائت سوره یس بیان شده است؛ از جمله از امام صادق(ع) نقل شده است هر کس آن را قبل از خواب یا پیش از غروب بخواند، در تمام طول روز محفوظ و پُرروزی خواهد بود، و هر کس آن را در شب پیش از خواب بخواند، خداوند هزار فرشته را بر او مأمور می‌کند که وی را از هر شیطان رانده‌شده و هر آفتی حفظ کنند.

طبق نقلی از پیامبر، برای قرائت این سوره خواصی ذکر شده است: ۱. فرد اگر گرسنه باشد سیر می‌شود؛ ۲. اگر تشنه باشد، سیراب می‌گردد؛ ۳. اگر عریان باشد، پوشانیده می‌شود؛ ۴. اگر مجرد باشد، ازدواج می‌کند؛ ۵. اگر ترسان باشد، امنیت می‌یابد؛ ۶. اگر مریض باشد، سلامتی می‌یابد؛ ۷. اگر مسافر باشد، در سفرش یاری می‌شود؛ ۸. نزد میت خوانده نمی‌شود، مگر اینکه خدا بر او آسان می‌گیرد؛ ۹. اگر گمشده داشته باشد، گمشده‌اش را پیدا می‌کند.

از امام صادق(ع) هم رسیده اگر می‌خواهید قلبی نیرومند و ذهنی قدرتمند داشته باشید در نهم شعبان سوره یس را با گلاب و زعفران نوشته و بنوشید. در کتاب مفاتیح الجنان آمده در نماز زیارت بهتر است در رکعت اول سوره الرحمان و در رکعت دوم سوره یس خوانده شود.

سوره یاسین 最近更新为 reference surah 申请 meissamv, 可用于各种 yasin 目的. 其最新版本为 6.8 具有 127439 下载. 您可以下载 سوره یاسین APK 适用于Android.

您可以轻松地从其屏幕截图中提取有关每个应用程序的详细信息。 对其功能以及对它的期望有一个聪明的主意。

规格

执照 自由
要求 Require Android 4.2 and up
语言 中文
分类目录 books, reference, surah, yasin, recitations, translations
尺寸 6.8M
6.8
作者 meissamv
资料下载 127439
下载选项 APK
用户评分 4.36 / 5

评论最好的Books個應用

查看 6 款最高下載量的 books 軟體。您也可以訂閱 Android Freeware 頻道來查看評論、觀賞遊戲攻略和遊戲實況影片。

古兰经亚辛Pro 7的卡里音频 apk 古兰经亚辛Pro 7的卡里音频
Surah YaSin in voice of 7 reciters with 20+
Surah Yasin Bahasa Melayu apk Surah Yasin Bahasa Melayu
MP3 Bacaan古兰经亚辛·谢赫Mishari铝丹卡里AS-Sudais Beserta Ter
Surah Yasin, Tahlil & Doa apk Surah Yasin, Tahlil & Doa
Yasin,Tahlil&Doa beserta Audio Surah Yasin
Yasin Suresi ve Kuranı Kerim apk Yasin Suresi ve Kuranı Kerim
Surah Yasin、Surah Yasin 与
Surah Yasin Full Offline Mp3 apk Surah Yasin Full Offline Mp3
Surah Yasin完全离线mp3音频
Surat Yasin apk Surat Yasin
亚辛信阅读和理解无论何时何地。