🗳️Android 开发者?
提交你的 APK
游戏 应用程序
Tiếng Trung Giao Tiếp

Tiếng Trung Giao Tiếp

  • v2.1.1

鸿海3000 CAU海thoại共同禁令丹·赵CACđốiTUONG DJI杜巫妖,110C自来水,老挝động

Tiếng Trung Giao Tiếp 应用程序 info

Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Trung với phần giải nghĩa tiếng Việt đầu tiên trên Kho ứng dụng. Nội dung chứa hơn 3000 câu hội thoại giao tiếp cơ bản dành cho các đối tượng đi du lịch, học tập, lao động tại Trung Quốc cần có. Các chủ đề về hội thoại phong phú, tất cả có 35 chủ đề: Chào hỏi, thời gian, chữ số, phương hướng, địa điểm, mua sắm, ăn uống, cấp cứu, hẹn hò, gia đình...
Tính năng chính:
- Câu đối thoại chia theo 35 chuyên mục, trình bày rõ ràng, đẹp mắt
- Hỗ trợ âm thanh câu hội thoại
- Tính năng Thêm vào mục yêu thích/ Add favourite
- Trắc nghiệm từ mới giúp việc học từ mới dễ dàng và nhớ lâu hơn

- Không yêu cầu máy phải có internet

MORE

APK files

  • Tiếng Trung Giao Tiếp apk

演练视频

以下是如何使用的简短视频Tiếng Trung Giao Tiếp giao app.

#14// 3 ứng dụng NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ khi học tiếng Trung | Du học Trung Quốc 🇨🇳 | Kiara lah |

如果您在安装 Tiếng Trung Giao Tiếp时遇到问题,请查看我们的 有关如何安装 APK、XAPK 和 OBB 文件的指南

APK 规格

自由的
Android 4.1
简体中文
education, ting, trung, giao, thoai, dung
49M
APK (Android Package Kit)
2.1.1
InnovationApps
584,348
4.30 满分 5 来自 19 选票

Android 免费软件可让您下载 APK 文件安全可靠。
Mobile Network Ltd. © 2023

请注意,本网站使用 cookie 来个性化内容和广告、提供社交媒体功能以及分析网络流量。 请查看我们的隐私政策

Android 是 Google Inc. 的商标。使用此商标须遵守 谷歌权限