Bobojon Tarroh

评分: 5.0/5 (1 vote)

❤️ 喜爱

Bobojon Tarroh

Xorazm navozandalari, Xorazim adabiyoti,Yangi kitob,Tarixiy kitob,Xorazim haqida,19-asir,

XIX asr Xorazm adabiy va madaniy muhiti os-monida Muhammad Rahimxoni soniy — Feruz qa-mar yanglig‘ porlab turdikim, buning samari o‘la-roq uning atrofiga iste'dodli shoirlar, bastakoru san'atkorlar yulduzlar yanglig‘ yig‘ilib, g‘azallar aytdilar, devonlar bitdilar, kuy va qo‘shiqlar ijod etdilar. Zero, ijod ahli mehru muruvvatga mushtoq bir toifa. Ular mehr ko‘rgan, qadr top-gan joyda ijod bulog‘i to‘xtovsiz qaynayveradi, ma'naviyat yuksalaveradi, milliy iftixor chechak ochaveradi.

Binobarin, o‘lkamiz ma'naviy-iqtisodiy taraq-qiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk zotlar faoliya-tini o‘rganish bugungi kunimiz va kelajak uchun g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq yaqin o‘t-mishda ulug‘ ajdodlarimiz merosi totalitar maf-kura tomonidan abadiy «muzlatib» qo‘yilgan edi. Ulkamiz ko‘kida porlagan istiqlol quyoshi tufayli go‘yo abadiy tuyulgan muzliklar erib yo‘q bo‘ldi, tariximizni o‘rganish, taqiq ostiga olingan be-baho ma'naviy boyliklarimizni xalqqa qayta-rish imkoni tug‘ildi. Nashriyotimiz fidoyi, vatan-parvar, jonkuyar mualliflar bilan hamkorlikda bu borada bir qancha ishlarni amalga oshirdi. «Qur'oni karim» tarjimasinnng avvalo «Sharqyul-duzi» jurnalida, so‘ng kitob holida chop etili-shi («Cho‘lpovt nashriyoti bilan birgalikda.

Bobojon Tarroh 最近更新为 reference bobojon 申请 Uzbekistan Travel, 可用于各种 tarroh 目的. 其最新版本为 3.0 具有 0 下载. 您可以下载 Bobojon Tarroh APK 适用于Android.

您可以轻松地从其屏幕截图中提取有关每个应用程序的详细信息。 对其功能以及对它的期望有一个聪明的主意。

规格

执照 自由
要求 Require Android 4.1 and up
语言 中文
分类目录 books, reference, bobojon, tarroh, xorazm, navozandalari
尺寸 6.8M
3.0
作者 Uzbekistan Travel
资料下载 0
下载选项 APK
用户评分 5.00 / 5

评论最好的Books個應用

查看 6 款最高下載量的 books 軟體。您也可以訂閱 Android Freeware 頻道來查看評論、觀賞遊戲攻略和遊戲實況影片。

Payg'ambarlar tarixi audio apk Payg'ambarlar tarixi audio
Payg'ambarlar qissasi mp3 kitob -
Saodat asri qissalari apk Saodat asri qissalari
Ahmad Lutfiy Qozonchi-Saodat asri qissalari kitobi
Ingliz tili apk Ingliz tili
Ingliz tilini tinglab o'rganish uchun
ҲА ёки ЙЎҚ apk ҲА ёки ЙЎҚ
ЎyinniўynangWAўzbilimingizni os
Maktab darsliklari | Barcha kitoblar apk Maktab darsliklari | Barcha kitoblar
1-11 sinflar uchun Maktab kitoblari jamlanmasi