AnkaraKart & N Kolay Ankara

Rating: 5.0/5 (1 vote)

โค๏ธ Favorite

AnkaraKart & N Kolay Ankara

everything needed in Transportation

What is AnkaraKart & N Kolay Ankara for Android?

Download AnkaraKart & N Kolay Ankara APK for Android. The latest version 1.16 has 5.00 star rating from 1 votes. This free maps app has over 13217 downloads. We can all be grateful to E-Kent GeรงiลŸ Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri for such a good navigation, ankarakart, kolay application. It is useful and works fine on my Android phone and tablet.

AnkaraKart & N Kolay Ankara Specifications

License Free
Requirements Require Android 4.1 and up
Language English
Categories maps, navigation, ankarakart, kolay
Size 41M
Version 1.16
Made for
Publish Date
Author E-Kent GeรงiลŸ Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri
Downloads 13217
Download options Android Freeware or Google Play
User Rating 5.00 / 5

Is AnkaraKart & N Kolay Ankara safe?

  • The app is confirmed safe by VirusTotal. No engines detected this file as harmful.
  • Its latest version is 1.16 and will take 41M of storage on your device.
  • The most recent update is on

How to download AnkaraKart & N Kolay Ankara?

The best option is to download straight from your browser. Below is helpful illustrated guide how to do it.

How to download AnkaraKart & N Kolay Ankara APK?

  1. Tap on the Download button below.
  2. Now you will be directed to the download page. There are options to download the file or install it from Play Store.
  3. Tap on Download APK.
  4. Confirmation window will pop up depending on your browser preferences.
  5. Tap on Download again and save the file on your device.


Best Maps

Check out 12 most downloaded maps software of all time. You can as well subscribe to Android Freeware YouTube channel for reviews, walkthroughs and gameplay video.

YASSIR Chauffeur apk
YASSIR Chauffeur
Drive with YASSIR and earn more.
Live GPS Satellite View Maps & Voice Navigation apk
Live GPS Satellite View Maps & Voice Navigation
Get GPS location on satellite map & find
Ship EveryWhere apk
Ship EveryWhere
Ship EveryWhere is one of the leading logistics
Ship EveryWhere Patner apk
Ship EveryWhere Patner
Ship EveryWhere is one of the leading logistics

Comments on AnkaraKart & N Kolay Ankara

    NO COMMENTS FOUND
Android Freeware is place where you can download APKs of Android Apps. From 2007 to this day its purpose is present you the best games and apps for Android OS. We are updating apps in our collection and listing new ones on a daily basis to satisfy the demand for fresh and valuable content.
Mobile Network Ltd. © 2020

Please note that this site uses cookies to personalise content and adverts, to provide social media features, and to analyse web traffic. Please check our Privacy Policy.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.