🗳️Android Developer ?
SUBMIT YOUR APK
Games Apps
Thanh niên Việt Nam

Thanh niên Việt Nam

  • v1.1.36

Vietnamese Youth provide accurate and effective information to young people.

Thanh niên Việt Nam app info

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

MORE

APK files

  • Thanh niên Việt Nam apk

Walk-through video

Following are short videos of how to use Thanh niên Việt Nam app.

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ ĐĂNG KÍ APP THANH NIÊN VIỆT NAM

If you are having trouble installing Thanh niên Việt Nam, please check out our guide on how to install APK, XAPK and OBB files

APK Specifications

free
Android 6.0
English
news, magazines, thanh
163M
APK (Android Package Kit)
1.1.36
VNPT MEDIA
1,406,765
1.80 out of 5 from 38 votes

AndroidFreeware App Store helps you download apk games and apps in Android Package file format, safe and secure.
Mobile Network Ltd. © 2023

Please note that this site uses cookies to personalise content and adverts, to provide social media features, and to analyse web traffic. Please check our Privacy Policy.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.