Erkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish

Rating: 5.0/5 (1 vote)

❤️ Favorite

Erkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish for Android

v3.0

Key features of Erkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish

  • Adabiyotshunoslikka kirish, Adabiyotshunoslik fani, Adabiy-nazariy.
  • Updated on Dec 8, 2020
  • Erkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish APK is available for free download

App description by Uzbekistan Travel

«Adabiyotshunoslikka kirish» kursi davomida adabiyotshunoslik fani bilan ilk bor sistemali tarzda tanishiladi. Zero, kursning maqsadi ham maktabda olingan adabiy-nazariy bilimlami muayyan bir tizimga keltirgan holda mustaqkamlashdan iboratdir. «Adabiyotshunoslikka kirish» kursi filologiya fakuIteti birinchi bosqich talabalarining maktabda olgan nazariy bilimlarini mustahkamlash asosida ulami adabiyot tarixi kursidan ma'ruzalar tinglashga tayyorJashni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi. Mazkur holatdan kelib chiqqan holda keyingi yillar ichida bir qator darslik va qo'llanmalar (E.Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish.

Erkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish is recently updated reference erkinjon application by Uzbekistan Travel, that can be used for various xudoyberdiyev purposes. Its latest version 3.0 has 82 downloads. You can download Erkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish latest APK for Android right now.

Specifications

License Free
Requirements Require Android 4.1 and up
Language English
Categories books, reference, erkinjon, xudoyberdiyev, adabiyotshunoslikka, kirish
Size 6.8M
Version 3.0
Audience Everyone
Publish Date
Author Uzbekistan Travel
Downloads 82
Download options APK
User Rating 5.00 / 5

CommentsErkinjon Xudoyberdiyev Adabiyotshunoslikka Kirish alternatives

If you like Books apps like this you may also check those 6 alternative free APK downloads for Android. You can as well subscribe to Android Freeware YouTube channel for reviews, walkthroughs and gameplay video.