🗳️Android デベロッパー ?
APK を送信
Medrese Radyo

Medrese Radyo

  • v1.0.1

Live Risale-i Nur Listening Program

Medrese Radyo アプリ info

Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ân'ın hakikatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.

Risale-i Nur: Kur'ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri. Baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Müsbet ilimlerle mücehhez. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor.

Risale-i Nur: Nurlu bir külliyat. Yüz otuz eser. Büyüklü küçüklü risaleler halinde. Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'ân-ı Kerim'in yirminci asırdaki—lâfzî değil—mânevî tefsiri...

İspat ediyor! Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden güneşe kadar iman mertebelerini...

Vahdaniyet-i İlâhiyeyi... Nübüvvetin hakikatini...

MORE

APK files

  • Medrese Radyo apk

Medrese Radyo,のインストールに問題がある場合は、APK、XAPK、および OBB ファイルのインストール方法に関するガイド

APK 仕様

無料
Android 4.1
日本
education, medrese, radyo, malum, ediyor, kadar
8.1M
APK (Android Package Kit)
1.0.1
MEDRESETÜZZEHRA
5,026
5.00 からの5のうち 31 投票

Android フリーウェアを使用すると、安全かつ確実に APK ファイルをダウンロードできます。
Mobile Network Ltd. © 2023

このサイトでは、コンテンツと広告をパーソナライズし、ソーシャル メディア機能を提供し、ウェブ トラフィックを分析するために Cookie を使用していることにご注意ください。 プライバシー ポリシーを確認してください。

Android は Google Inc. の商標です。この商標の使用には、Google Permissions が適用されます。