🗳️안드로이드 개발자 ?
APK 제출
게임
Tiếng Trung Giao Tiếp

Tiếng Trung Giao Tiếp

  • v2.1.1

Hơn 3000 câu hội thoại cơ bản dành cho các đối tượng đi du lịch,học tập,lao động

Tiếng Trung Giao Tiếp 앱 info

Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Trung với phần giải nghĩa tiếng Việt đầu tiên trên Kho ứng dụng. Nội dung chứa hơn 3000 câu hội thoại giao tiếp cơ bản dành cho các đối tượng đi du lịch, học tập, lao động tại Trung Quốc cần có. Các chủ đề về hội thoại phong phú, tất cả có 35 chủ đề: Chào hỏi, thời gian, chữ số, phương hướng, địa điểm, mua sắm, ăn uống, cấp cứu, hẹn hò, gia đình...
Tính năng chính:
- Câu đối thoại chia theo 35 chuyên mục, trình bày rõ ràng, đẹp mắt
- Hỗ trợ âm thanh câu hội thoại
- Tính năng Thêm vào mục yêu thích/ Add favourite
- Trắc nghiệm từ mới giúp việc học từ mới dễ dàng và nhớ lâu hơn

- Không yêu cầu máy phải có internet

MORE

APK files

  • Tiếng Trung Giao Tiếp apk

연습 비디오

다음은 사용 방법에 대한 짧은 동영상입니다.Tiếng Trung Giao Tiếp giao 앱.

#14// 3 ứng dụng NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ khi học tiếng Trung | Du học Trung Quốc 🇨🇳 | Kiara lah |

Tiếng Trung Giao Tiếp 설치에 문제가 있는 경우 APK, XAPK 및 OBB 파일 설치 방법 안내s

APK 명세서

무료
Android 4.1
한국인
education, ting, trung, giao, thoai, dung
49M
APK (Android Package Kit)
2.1.1
InnovationApps
584,348
4.30 5에서 19 투표

AndroidFreeware를 사용하면 APK 파일을 다운로드할 수 있습니다.
Mobile Network Ltd. © 2023

이 사이트는 콘텐츠와 광고를 개인화하고 소셜 미디어 기능을 제공하며 웹 트래픽을 분석하기 위해 쿠키를 사용합니다. 개인정보 보호정책을 확인하십시오.

Android는 Google Inc.의 상표입니다. 이 상표의 사용은 Google 권한의 적용을 받습니다. .