🗳️Desenvolvedor Android ?
ENVIE SEU APK
Alokiddy -Tiếng Anh cho trẻ em

Alokiddy -Tiếng Anh cho trẻ em

  • v2.4.1

Sobre Tiếng Anh dành cho học sinh mu giáo và tiểu học alokiddy

Alokiddy -Tiếng Anh cho trẻ em aplicativo info

alokiddy làng dụng học tiếng Anh cho trà em và Toán ti Anng Anh cho trẻ em phc phát hành bởi Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Giáo Dục KSC, em um site que você gosta de namorar ti
alokiddy là dếng dếng t Anng Anh cho be uy tín, ti lợi và chất lượng, vài các khóa học tiếng Anh trà dành cho độ tuổi th 03 e htt 14, eles aprendem: Cambridge, Nova York
• Khóa học Pré-iniciantes 1 a Pré-iniciantes 2: Dành cho độ tuổi 3-6: Ti Anng Anh mẫu giáo
• Khoá học Starters 1 a Starters 2: Dành cho y tu 6-i 6-9: ti Anh lup 1, ti Anh lup 2
• Khóa học Movers 1 a Movers 2: Dành cho độ tuổi 9-12: ti Anh lap 3, ti anh lap 4
• Khóa học Flyers 1: Dành cho độ tuổi 12-14: sexta-feira, 5 de setembro, sexta-feira, 6
Ngoài ra, alokiddy có khóa học Đánh vến t Anng Anh cho trẻ - Phonics for Pre-starters, v Phonics for Starters, nhâm xây dựng vàcủng nốn tảg phát ẩẩ An An An An An
*** ượiểm vượt trội của ụng dụng tiếng Anh thiếu nhi alokiddy
+ Hệ thống bài học tiếng Anh giống như phim não hình cho bé
+ Từ vựng tiếng Anh cho bé
+ Saiba mais Anh cho bé
+ Bài luyện tập cho bé
+ Trò chơi cho bé
+ Bài há cho cho
Tc tích hợp đầy đủ trong mỗi bài học, giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh giao tiếp nghe - nói - --c - viết
*** Công nghệ vượt trội của dụng tiếng Anh trẻ em alokiddy:
+ Công nghệ nhận diện phátâ: tc tích hợp vào mỗi ịn vịbài hc, giúp trọ hẻc phát âm ti Anng Anh chuẩn.
+ Como criar um conjunto de robôs e um robô: você escolhe como criar um conjunto de modelos para um robô e um robô, como um robô, como um robô ou um robô, como um robô e um robô.
*** Tinh năng nậá diện phát ỉỉ th th th th th tr tr tr tr tr tr tr tr trịịịịịị android android android android android android android android android android 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Ngoài chương trình tiếng Anh cho bé, alokiddy có cá các khó học Toán ti Anng Anh cho bé, bao gồm:

+ Toan ti Anng Anh mẫu giáo cho trẻ
+ Tohan ti Anh lẻp 1 cho trẻ
+ Comprar Anh l 2p cho trẻ
+ Tohan ti Anh cap 3 cho trẻ
+ Tohan ti Anh l 4p 4 cho trẻ
+ Tohan ti Anh le 5 cho trẻ
*** Thin tin liên hệ: Mọi yêu cầu, thắc mắc, quy phụ huynh vui lòng liên hệ:
Em um trecho: Công ty Cổ Phon Công Nghê và Giáo Dục KSC
[A] Tung 3A, tôa nhà Mỹỹnh Plaza, s, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nài
[H] 0971 700 035 - 0936 221 626

MORE

APK files

  • Alokiddy apk

Walk-through video

A seguir estão vídeos curtos de como usar Alokiddy -Tiếng Anh cho trẻ em anh cho app.

[ALOKIDDY] | Hướng dẫn tải & học phần mềm AloKiddy trên Hệ điều hành Android và iOS

Se você está tendo problemas para instalar Alokiddy -Tiếng Anh cho trẻ em, confira nosso guia sobre como instalar arquivos APK, XAPK e OBB.

APK Especificações

gratis
Android 4.4
Português
education, ting, tieng, anh cho, giao
153.4mb
APK (Android Package Kit)
2.4.1
KSC JSC
1,044,949
3.70 de 5 de 40

AndroidFreeware permite baixar arquivos APK seguro e protegido.
Mobile Network Ltd. © 2023

Observe que este site usa cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar o tráfego da web. Por favor, verifique nossa Política de Privacidade.

Android é uma marca registrada da Google Inc. O uso desta marca registrada está sujeito às Permissões do Google.